Portfolio

Bridal Hair & Makeup   |    Asian Hair & Makeup   |   Caucasian Hair & Makeup   |   Photo shoots   |   Character Makeup

Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

tina yong makeup

Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

 Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

Tina Yong

Makeup by Tina Yong, Sydney Makeup Artist

Tina Yong Asian Makeup Artists Sydney

Tina Yong Asian Makeup Artists Sydney

Tina Yong Asian Makeup Artists Sydney

Jen_eyes_doubleyelid

Before_after_template

Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

\Makeup and Hair by Tina Yong

Makeup and Hair by Tina Yong

Tinayongmakeup 9UwJFJxs8o2YpvqFzgBfQ32CxT7Bs8SC5WPMZeKUVH8

Tina Yong

Tina Yong

Advertisements